Regressie therapie Giesbeek Martine Wieggers

Emotieve therapie

 

Emotieve Therapie is een therapie die over het algemeen in procesvorm wordt aangeboden. Emotieve therapie valt onder regressietherapie, maar waarbij ervan uit wordt gegaan dat alles in het ‘nu’ benaderbaar is en zonder herbeleving verwerkt kan worden.

 

Het doel van Emotieve therapie is het alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen. Hierdoor verdwijnen de daarmee verbonden problemen in het heden en wordt het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk.

Om dit doel te bereiken, gebruiken we de volgende methoden:

- Het opsporen en verwerken van de door schrik en shock ontstane ervaringen (al dan niet bewust ervaren).

- Het opsporen en neutraliseren van negatieve koppelingen van liefde (bijvoorbeeld gevoelens van afwijzing). Door deze koppelingen kunnen in het dagelijks leven negatieve patronen ontstaan, welke doorwerken in alle leefsferen van het dagelijks leven (thuis, school, werk, vrijetijd).

.

Deze therapie is geschikt voor problemen op onder meer het gebied van emoties, relaties, seksualiteit, werk, lichaam en psychosomatische klachten.

 

Acute psychotische problematiek is een contra-indicatie voor emotieve therapie.

 

De therapie bestaat uit 9 sessies, startend met een lange intake. Gevolgd door 7 thematische sessies, welke bestaan uit het werken met de emoties angst, boosheid en verdriet, verbinding met jezelf (waarbij het vooral gaat over zelfveroordelingen), verbinding met de ander (waarbij het er vooral over gaat hoe je er bent / mag zijn in contact met anderen), verbinding in het hier en nu (waarbij gewoontepatronen behandeld worden), kernovertuigingen (vastzittende gedachten over jezelf, de ander en de wereld). Na deze sessies volgt de afsluiting waarop we terug blikken op de gestelde doelen welke in de intake opgesteld zijn. Door deze 9 sessies te doen, werken we alle ladingen van je (lichaam) door en wordt ‘elke vierkante centimeter’ van je lijf en leden opgeschoond, waardoor je weer gelukkig en vrij in het leven kan staan. En waarbij je vrij bent om te kiezen wat jij doen wilt of hoe jij reageren wilt i.p.v. dat je je laat leiden door anderen en / of gewoontepatronen. Je ervaart dat je keuzevrijheid (terug) hebt om te doen wat voor jou goed voelt.

 

De sessies vinden 1 keer per maand plaats en duren gemiddeld maximaal 2 uur. De reden dat er een maand tussen de sessies aangehouden wordt, is dat er ‘verwerktijd’ nodig is en tijd om nieuwe ervaringen op te doen. Het hanteren van deze tussenliggende tijd is van belang om efficiënt en doelgericht te kunnen werken; de ladingen ‘liggen dan min of meer voor het oprapen’.

 

Klachten:

Regressietherapie en Emotieve Therapie kunnen beiden ingezet worden bij de volgende klachten:

 

• Angsten, fobieën, nervositeit, labiliteit, onzekerheden

• Piekeren, sombere of wisselende stemmingen, depressies

• Ongelukkig voelen als daar geen aanleiding voor lijkt te zijn

• Remmingen of blokkades

• Problemen in sociale contacten of op het werk

• Lichamelijke klachten (als je de medische molen door bent en

   artsen niets voor je kunnen betekenen) zoals bijv. hoofd- en

   andere pijnen

• Overgewicht / ondergewicht

• Meegemaakte geweldssituaties, ongevallen en chirurgie

• Seksuele problemen en vragen / gevoelens over (seksuele)

   identiteit

• Klachten na seksueel misbruik

• Eetproblemen

 

Zoals je uit bovenstaande op kunt maken, zijn regressie therapie en emotieve therapie bij veel verschillende klachten goed toepasbaar.

 

Als je inzichten wilt hebben over jezelf, ‘Waarom doe ik dit?’ of met vragen zit als ‘Wat maakt dat… ? ‘ is het zinvol om een regressie therapie sessie te ondergaan. Zoals je op mijn site en bij andere regressietherapeuten kunt lezen, kunnen ervaringen en resultaten interessante en verbluffende resultaten opleveren.

 

Met regressietherapie is het mogelijk dat -bij enkelvoudige problemen- het probleem na één sessie is verholpen.

Bij complexere problematiek is het te verwachten dat er meerdere sessies nodig zullen zijn.

Gezien er bij regressietherapie niet met een vast behandelprotocol gewerkt wordt, is van tevoren niet te zeggen hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Inschatting is wel dat elke sessie bijdraagt aan het verminderen van de klachten.

 

Emotieve therapie is een min of meer geprotocolleerde behandeling, waarbij de thema’s van de 9 afspraken vast staan. De volgorde waarin de thema’s behandeld worden, is afhankelijk van ervaringen uit het actuele dagelijks leven. Dat wat ervaren wordt, daar wordt mee gewerkt. Doorgaans vindt er 1 afspraak per maand plaats. Het feit dat een emotieve therapiereeks 9 sessies omvat, heeft mij er lange tijd van doen afzien om me meer te verdiepen in emotieve therapie. Ik had in eerste instantie moeite met de hoeveelheid sessies en de tijdsduur en vroeg me af waarom er zoveel sessies nodig zijn, terwijl er met regressietherapie in minder sessies en korter durende tijd goede resultaten behaald worden. Maar … door ervaringen van anderen en de inmiddels door mezelf opgedane ervaringen blijkt dat de sessies zeer goed overdacht en uitgewerkt zijn en (kunnen) leiden tot een onverwacht veelzijdige lichamelijke en emotionele opschoning. Ladingen waarvan je niet bewust was dat je ze had, worden ontdekt en vervolgens direct opgeruimd.

 

Het werken aan de thema’s en de tussenliggende periode van een maand tussen de sessies zijn van belang. Dit omdat de verwerkte ervaringen in de sessies 2 weken doorwerktijd hebben en vervolgens nieuwe ervaringen zich in de 2 weken daarna aan kunnen dienen, waardoor op natuurlijke wijze de verschillende lagen doorgewerkt kunnen worden. Na 9 sessies zijn de pijnpunten doorgaans (zo goed als) uit het systeem, waardoor je (opnieuw) ‘rust, ruimte, lichtheid, vrijheid en blijheid’ kunt ervaren. Het gevolg is dat je (weer) in staat bent om eigen keuzen te maken en je je niet meer laat leiden door impulsen of anderen. Gedrag overkomt je niet meer, maar is een keuze geworden. En dat is wat deze therapie doet, die geeft je keuzemogelijkheden (terug).

 

 

 

 

Regressietherapie Martine Wieggers Giesbeek

Regressie therapie Giesbeek   |   Martine Wieggers   |   Pastoor Slingerstraat 18   |   6987 AR Giesbeek   |  06-40208062   |  Info@regressietherapiegiesbeek.nl