Regressie therapie Giesbeek Martine Wieggers

Over

Martine Wieggers

 

Ik ben in 1996 afgestudeerd als orthopedagoog

en sinds 2003 GZ (gezondheidszorg) psycholoog.

En ben ruim 15 jaar als gedragswetenschapper  werkzaam binnen een orthopedagogisch behandelcentrum, waar  jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen behandeld en / of begeleid worden al dan niet samen met hun ouders / verzorgers.

 

Een aantal jaren geleden ben ik in aanraking gekomen met Regressietherapie. Waarbij ik direct onder de indruk was van de snelheid waarmee resultaten behaald worden.Ik heb als GZ-psycholoog kennis over- en ervaring met verschillende therapievormen opgedaan.Maar nog nooit heb ik een therapie ontdekt waarmee zulke snelle, goede en blijvende resultaten behaalt worden als met deze therapie.En daarover vertel ik je onder het kopje Regressietherapie graag meer.

Uiteraard hoef je niet perse voor deze behandelvorm te kiezen als je dit niet wilt. Voor overige mogelijkheden kun je onder het kopje overige mogelijkheden meer lezen.

 

Orthopedagoog

 

Een orthopedagoog houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen.

 

De taken van een orthopedagoog

Een orthopedagoog behandelt doorgaans zwaardere problematiek. Hier gaat het specifiek over ontwikkelings-problemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hieronder vallen leerproblemen, maar ook problemen als gevolg van verstandelijke of lichamelijke beperkingen. Een orthopedagoog stelt voor ieder kind een behandelings- en begeleidingsplan samen, dat begint bij het nauwkeurig onderzoeken van de problematiek. Om een goede diagnose te kunnen stellen onderzoekt een orthopedagoog het kind in persoonlijke sessies.

Een orthopedagoog is bevoegd om wetenschappelijke IQ tests uit te voeren, de prestatiemotivatie van het kind te onderzoeken en faalangst vast te stellen. Orthopedagogen die ook een opleiding tot GZ-psycholoog hebben gevolgd, kunnen ook andere stoornissen diagnosticeren.

 

In een volgend stadium van de behandeling worden vaak ook de ouders of verzorgers van het kind betrokken. De orthopedagoog geeft hen adviezen en leert hen therapeutische handelingen die zij zelf toe kunnen passen om het kind te begeleiden. Zo zorgt de orthopedagoog ervoor dat het kind de opvoeding krijgt die het beste bij hem of haar aansluit.

 

GZ-psycholoog

 

De gz-psycholoog is deskundig op het gebied van psychische problemen. Dat kunnen zware psychische stoornissen zijn, maar ook ‘lichtere’ psychische problemen: opvoedings- of relatieproblemen, problemen op het werk, of problemen die samenhangen met lichamelijke ziektes of handicaps. De gz-psycholoog is een generalist. Zij heeft brede kennis van het hele veld van psychische problemen. Kerntaken van de gz-psycholoog zijn:

• diagnostiek: wat is er precies aan de hand?

• indicatiestelling: wat is de beste behandeling?

• zelf uitvoeren van behandelingen.

 

Regressietherapie Martine Wieggers Giesbeek

Regressie therapie Giesbeek   |   Martine Wieggers   |   Pastoor Slingerstraat 18   |   6987 AR Giesbeek  |  privacy  |  06-40208062   |  Info@regressietherapiegiesbeek.nl